Meeting Green

Wat is Meeting Green?
Meeting Green is een geregistreerde handelsnaam van Creator Meeting Support. Onder Meeting Green verstaan wij een beleid van ecologische en duurzame producten en diensten waarmee wij onze klanten willen voorzien van een milieuvriendelijkere en uitgebreidere productlijn. Meeting Green is in drie categorieën ingedeeld: Bio based, Recycle(baar) en Herbruikbaar. Met de onderstaande iconen geven wij weer welke producten, in welke categorie passen.

Bio Based - Wat verstaat Creator onder ‘Bio based’?
De categorie Bio-based omvat producten die deels of volledig gemaakt worden op basis van biologische grondstoffen. Dit is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Op deze manier worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, waarbij tevens de druk op het ecosystem vermindert!

Download het Icoon voor 'Bio Based' producten

Recycle(baar)  - Wat verstaat Creator onder ‘Recycle(baar)’?
De tweede Meeting Green categorie is recycle(baar), waarbij dit kan worden opgesplits in Gerecycled en Recyclebaar.

Onder Gerecycled bieden wij producten aan die gemaakt zijn van gerecyclede materialen en grondstoffen. Dit houdt in dat de er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn, afval vermindert omdat deze hergebruikt worden, het kost minder energie om te produceren en de uitstoot van broeikasgassen daalt.

Onder Recyclebaar verstaan wij producten die na gebruik geschikt zijn voor recycling. Niet alle producten zijn natuurlijk geschikt voor recycling, maar als deze op de goede manier gescheiden worden kunnen deze gebruikt worden voor het maken van nieuwe producten! Om duiding te geven aan materialen die te recyclen zijn, hebben wij twee iconen die u vrij kunt gebruiken op uw badges. Met deze iconenen geeft u aan dat de materialen na gebruik gerecycled kunnen worden. U mag deze iconen gebruiken op al uw artwork van te recyclen materialen.

Klik hier voor de download-file in kleur of klik hier voor de volledig groene versie.

Download het Icoon voor 'Recycle(bare)' producten
Download Icoon 'Recyclable Paper' in kleur
Download Icoon 'Recyclable Paper' in volledig groen

Herbruikbaar - Wat verstaat Creator onder ‘Herbruikbaar’?
Onder de categorie herbruikbaar bieden wij producten aan die geschikt zijn voor meermalig gebruik. Als er op een zorgvuldige manier met de producten word omgegaan zijn deze geschikt voor langdurig gebruikt. Het is uiteraard aan u zelf om ervoor te zorgen dat de producten daadwerkelijk ook hergebruikt kunnen worden, houd er dus rekening mee dat producten na gebruik verzameld en netjes opgeborgen worden!

Download het Icoon voor 'Herbruikbare' producten